Rock for Česnek

Charitativní festival Suchá Loz

Informace o festivalu

Rock for Česnek je jednodenní festival konající se ve vesnici poblíž Uherského Brodu, v Suché Lozi. V roce 2017 bude uspořádán V. ročník. Přesný datum je stanoven na 29. července 2017 na fotbalovém hřišti. Pořadateli jsou Sucholožský občanský spolek a jako hlavní partner Oblastní charita v Uherském Brodě. Název festivalu odpovídá záměru a atmosféře celého festivalu. Není hlavním cílem vydělat peníze, ale zpestřit kulturní dění na vesnici a materiálně a finančně pomoct potřebným. Kvůli sklizni česneku je datum záměrně stanoven na konec července. Akce je spojena se dnem pro děti, na které čekají hry a různé atrakce jako například malování na obličej, skákací atrakce a kulturní dětské vystoupení. Spoluprací spolku a charity vzešla akce charitativního záměru. 

Festival Rock for česnek otevře brány festivalu v sobotu 29. července ve 14 hod. Dětské odpoledne bude cca do 17. hodin a hlavní večerní program začne v 19:30

Pravidla návštěvy festivalu:

  • Prosíme o maximální úsilí při udržování pořádku, odpadky odhazujte do přistavených kontejnerů. U pořádkové služby je možno získat v omezeném množství pytlíky na odpad.
  • Zaplacené vstupné se nevrací.
  • Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona!
  • Děti starší tří let potřebují vlastní vstupenku. Osobám mladším 12 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
  • Vstupenka = páska na ruku, se kterou je možný pohyb i mimo areál a slouží jako vrácenka do areálu. V případě ztráty pásky již nebude vstup do areálu umožněn. V případě, že se v areálu festivalu nachází osoba bez pásky na ruce, bude z areálu vyvedena!
  • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků ani za škody způsobené na jejich věcech.
  • Do areálu není dovoleno vnášet jakékoliv nápoje, PET láhve, skleněné láhve, plechovky, zbraně, nože, nůžky, tyče na vlajky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly!
  • Fotografování je povoleno!
  • Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!

  

Vstupné

Vstupné na dětské odpoledne bude hračka (nová, nebo použitá) pro děti matek v azylovém domě.

Vstupné na večerní festival bude 100 korun. 

 

Mapa

Vytisknout

Ještě zbývá

Facebook

Podpořili nás


 


Obec Suchá Loz


POHOSTINSTVÍ

HORŇÁK


Facebook